Kompostowanie

Proces Kompostowania – Stabilizacji Tlenowej

Stabilizacja tlenowa / kompostowanie jest to etap technologiczny biologicznego przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych
(najczęściej 0-80 mm) wydzielonej mechanicznie na linii sortowniczej odpadów komunalnych niesegregowanych i / lub odpadów organicznych pochodzących ze zbiórki selektywnej i odpadów zielonych.

Proces stabilizacji tlenowej/kompostowania proponowany przez Vauché prowadzony jest najczęściej w zamkniętej hali technologicznej dwustopniowo:

  • dynamiczny system intensywnej stabilizacji tlenowej / kompostowania w zamkniętej hali technologicznej stabilizacji tlenowej/kompostowania (I stopień) – prowadzony najczęściej w tunelach,
  • dojrzewanie na zewnętrznym placu dojrzewania kompostu / biostabilizatu (II stopień).

Proces stabilizacji tlenowej / kompostowania jest sterowany automatycznie i monitorowany. Aby uzyskać wymagane parametru procesu jest on wspomagany przez odpowiednie napowietrzanie (system wentylacji oraz przerzucania pryzm), analizę wilgotności (system nawilżania pryzm) oraz temperatury (sondy).

Proces wyposażony jest także w zawracany system ujęcia odcieków, płuczek oraz bio filtr, którego celem jest oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza procesowego pochodzącego z instalacji stabilizacji tlenowej / kompostowania.

Proces dojrzewania kompostu (biostabilizatu) trwajacy okolo 8-10 tygodni pozwala na uzyskanie dobrej jakości stabilizatu i / lub kompostu, który po odpowiedniej analizie biochemicznej może by
stosowany także jako nawóz rolniczy.